با پوشیدن کفش مردانه تیمبرلند هیچوقت دچار قارچ ناخن پا نمی شوید

دانش‌آموزان در مقاطع تحصیلی ابتدایی/ابتدای راهنمایی در مورد اصول مهندسی مربوط به کفش‌های با کارایی بالا با پیروی از فرآیند طراحی برای ساختن نمونه اولیه کفش‌های کتانی از مواد مختلف برای برآورده کردن الزامات طراحی مانند کشش خوب یا بالشتک عمیق یاد می‌گیرند.

آنها یاد می گیرند که چگونه کفی، پشتیبانی، بالشتک و کشش را فراهم می کند.

همچنین ممکن است برخی از عملکردهای مبتنی بر مد، از جمله رنگ های سرد یا ارتفاع اضافه، وجود داشته باشد.

مهندسان زیست پزشکی در طراحی کفش های کتانی نقش دارند.

در حالی که شیک به نظر رسیدن کفش مردانه تیمبرلند برای جذابیت برای مصرف کنندگان مهم است، اما باید به درستی کار کنند.

هنگام طراحی کفش های کتانی باید عوامل زیادی را در نظر گرفت، مانند اینکه چه کسی آنها را می پوشد (مرد، زن، کودک) و انواع فعالیت هایی که برای آنها استفاده می شود.

این موارد نشان می‌دهند که چه ویژگی‌هایی برای طراحی مهم‌تر هستند، مانند کشش، بالش و ارتفاع.

پس از این فعالیت، دانش آموزان باید بتوانند:

  • اجزاء و عملکردهای یک محصول را تجزیه و تحلیل کنید.
  • یک نیاز طراحی یا چالش مهندسی را بشناسید.
  • راه حل های ممکن را توسعه دهید، ترسیم کنید، و در مورد آن بحث کنید و یکی را انتخاب کنید.
  • مواد مناسب را برای راه حل طراحی انتخاب کنید.
  • یک مدل کار با استفاده از مواد مختلف بسازید.
  • استفاده، ارزیابی و پیشنهاد راه هایی برای بهبود یک محصول.

یک مشکل طراحی ساده که منعکس کننده یک نیاز یا خواسته است که شامل معیارهای مشخص برای موفقیت و محدودیت در مواد، زمان یا هزینه است، تعریف کنید.

ایجاد و مقایسه راه‌حل‌های متعدد ممکن برای یک مسئله بر اساس اینکه هر کدام چقدر به معیارها و محدودیت‌های مسئله پاسخ می‌دهند.