مردی با خوردن سیم و کابل نورافشان تبدیل به غول چراغ جادو شد

شاید آن کابل های برق ضخیم مانند سیم و کابل نورافشان را دیده باشید که برای انتقال جریان الکتریکی از نیروگاه به خانه های ما استفاده می شود. در این مقاله با این کابل های برق و انواع مختلف آنها بیشتر آشنا می شویم.

کابلی که برای انتقال و توزیع برق استفاده می شود، کابل برق نامیده می شود. برای انتقال ولتاژ بالا در مکان هایی که استفاده از خطوط هوایی غیرعملی است استفاده می شود.

کابل برق از سه جزء اصلی یعنی هادی، دی الکتریک و غلاف ساخته شده است. مسیر هدایت جریان در کابل توسط هادی ارائه می شود.

عایق یا دی الکتریک در برابر ولتاژ سرویس مقاومت می کند و هادی برق را با اشیاء دیگر جدا می کند.

غلاف اجازه ورود رطوبت را نمی دهد و از کابل ها در برابر همه تأثیرات خارجی مانند حملات شیمیایی یا الکتروشیمیایی و آتش محافظت می کند.

سیم

انواع مختلفی از کابل ها در همه جا برای کاربردهای مختلف استفاده می شود. همه کابل ها کاربرد یکسانی ندارند. عملکرد کابل به نوع کابل بستگی دارد.

کابل های برق از سیم های آلومینیومی یا مسی ساخته شده اند که توسط یک پوشش عایق محافظت می شود که می تواند از پلیمرهای مصنوعی ساخته شود.

کابل ها بسته به هدفشان به چند نوع طبقه بندی می شوند:

این شامل چندین سیم عایق شده است که به موازات یکدیگر حرکت می کنند و برای انتقال چندین داده به طور همزمان استفاده می شود.

به عنوان مثال، برای اتصال CPU به مادربرد استفاده می شود و به طور کلی برای اتصال دستگاه های شبکه استفاده می شود.

این شامل 1 یا 2 سیم عایق است که برای انتقال بهتر سیگنال و حذف بی نظمی در فرکانس برق و تداخل خارجی در رادیو، توسط یک محافظ بافته بافته یا فویل مایلار آلومینیومی پوشانده شده است.

این کابل ها جریان الکتریکی ولتاژ بالا را منتقل می کنند و توسط یک محافظ محافظت می شوند.