پولدار شدن کودک کار با شیلنگ بخاری زانتیا خبرساز شد!!

علائمی که نشان می دهد شیلنگ های بخاری شما نیاز به تعویض دارند -نشت مایع ضد یخ -حرارت ضعیف داخل ماشین شما – تورم در شیلنگ بخاری چگونه شیلنگ بخاری را عوض کنیم؟ وقتی موتور سرد است، تکنسین کاپوت را باز می کند و سیستم خنک کننده را بررسی می کند.

مایع خنک کننده تخلیه می شود، سپس شیلنگ بخاری زانتیا خارج می شوند.

شیلنگ های بخاری جدید نصب شده و در دو انتها محکم بسته می شوند.

سیستم خنک کننده با نوع و مخلوط صحیح مایع خنک کننده پر شده است.

موتور تا دما راه اندازی می شود و هوا از سیستم خنک کننده خارج می شود.

تکنسین به صورت بصری تعمیر را تأیید می کند و جریان گرما را از طریق دریچه های پانل جلویی بررسی می کند.

نکاتی که باید به خاطر بسپارید خنک کننده می تواند به مرور زمان خورنده شود و به شیلنگ های شما آسیب برساند.

شستشوی به موقع سیستم خنک کننده می تواند به جلوگیری از خرابی شیلنگ بخاری کمک کند.

هنگام پر کردن سیستم خنک کننده فقط باید از ضدیخ های سازگار استفاده کرد تا بعداً از خرابی های غیر ضروری جلوگیری شود.

تعویض شیلنگ های گرمایش چقدر مهم است؟ شاید فکر کنید که تعویض شیلنگ بخاری در تابستان مهم نیست، اما اشتباه می کنید.

نشتی شیلنگ های بخاری می تواند باعث داغ شدن بیش از حد موتور به دلیل سطح پایین مایع خنک کننده و با هزینه نمایی بیشتر از خود شیلنگ ها شود.

راه اندازی وسیله نقلیه خود با شیلنگ های بخاری معیوب می تواند باعث سردی، بوی نامطبوع مایع خنک کننده، چراغ های هشدار و گرم شدن بیش از حد موتور شود.